Categories
News

จัดฟันบางนา: เคล็ดลับให้คุณหายเร็วขึ้น เมื่อ “ถอนฟัน”

จัดฟันบางนา: เคล็ดลับให้คุณหายเร็วขึ้น เมื่อ “ถอนฟัน” ต้องขอกบอกเลยว่าโรคต่างๆในช่องปากมีมากมายเกินที่คุณจะคาดคิด หากว่าไม่ได้รับการดูแลที่ดีและถูกต้อง แต่หากว่าเกิดโรคต่างๆขึ้นในระยะเริ่มแรกและคุณไม่นิ่งนอนใจที่จะไปพบทันตแพทย์ ฟันของคุณก็อาจจะถูกรักษาไว้ได้โดยที่ไม่ต้องสูญเสียไป แต่หากว่าบางท่านปล่อยไว้นานเกินไปก็อาจจะส่งผลให้ฟันมีปัญหาเพิ่มมาขึ้นผลสุดท้ายคุณก็จำเป็นที่จะต้องถอนฟัน

Categories
News

จัดฟันบางนา: วิธีทำความสะอาดรีเทนเนอร์อย่างถูกต้อง

จัดฟันบางนา: วิธีทำความสะอาดรีเทนเนอร์อย่างถูกต้อง การเข้ารับการจัดฟัน เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาฟันที่ได้รับความนิยมมากอีกวิธีหนึ่งทางทันตกรรม เพราะนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก เช่น ฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันไม่สบกัน ได้แล้ว การจัดฟันยังช่วยปรับโครงหน้าของผู้จัดฟันให้เข้ารูปได้ด้วย ดังนั้นการจัดฟันจึงช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและช่วยปรับปรุงบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้นได้ แต่ภายหลังจากการจัดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว

Categories
News

อายุมีผลต่อการเข้ารับการจัดฟันแบบใส หรือไม่

อายุมีผลต่อการเข้ารับการจัดฟันแบบใส หรือไม่ สุขภาพช่องปากและฟัน ถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะเราจะต้องใช้งานฟันของเราเพื่อรับประทานอาหารหรือใช้ชีวิตประจำวันไปจนแก่จนเฒ่า ดังนั้น การดูแลรักษาความสะอาดของสุขภาพช่องปากและฟันของเรา เราจะต้องเอาใจใส่ให้มากเป็นพิเศษ เราจะต้องเข้ารับการตรวจช่องปากและฟันเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน เพื่อที่จะได้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาเพื่อที่จะได้รับการแก้ไขอย่างทันเวลา

Categories
News

จัดฟันบางนา: ภัยร้ายที่ต้องรีบแก้ไข! หาก “เหงือกร่น” ควรทำอย่างไร ?

จัดฟันบางนา: ภัยร้ายที่ต้องรีบแก้ไข! หาก “เหงือกร่น” ควรทำอย่างไร ? หลายๆท่านคงทราบกันเป็นอย่างดีแล้วว่า “เหงือกร่น” ถือได้ว่าเป็นภัยร้ายตัวอันตรายอย่างรุนแรงของช่องปาก เพราะหากว่าไม่รีบทำการรักษาฟันแท้ที่สวยงามและแข็งแรงตามธรรมชาติอาจหลุดออกไปได้อย่างง่ายดาย

Categories
News

พ่อแม่จะรู้ได้อย่างไร ว่าลูกสมควรจัดฟันในเด็ก ?

พ่อแม่จะรู้ได้อย่างไร ว่าลูกสมควรจัดฟันในเด็ก ? การดูแลรักษาความสะอาดช่องปากและฟันของเด็กมีความสำคัญมาก พ่อแม่ควรดูแลเอาใจใส่ให้มากเป็นพิเศษ เนื่องจากในช่วงเด็กในเรื่องของสุขภาพฟันถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะฟันจะอยู่กับเด็กไปตลอดชีวิต