Categories
News

ศาลแรงงานในแอฟริกาใต้สั่งยุติการนัดหยุดงานของพยาบาล

ศาลแรงงานในแอฟริกาใต้สั่งยุติการนัดหยุดงานของพยาบาลและครูที่เรียกร้องค่าจ้างที่ดีกว่า หน่วยงานสาธารณสุขยินดีกับคำตัดสินนี้ โดยกล่าวว่าจะเป็นการให้อำนาจแก่พวกเขาในการดำเนินนโยบายงดงานไม่จ่ายเงิน หากการนัดหยุดงานยังคงดำเนินต่อไป เจ้าหน้าที่สาธารณสุขถือเป็นผู้ให้บริการที่จำเป็นในแอฟริกาใต้และห้ามหยุดงาน

สมาชิกหลายพันคนของสหภาพแรงงานการศึกษาและสุขภาพแห่งชาติ (เนฮาวู) นัดหยุดงานตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว หลังจากไม่สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งด้านค่าจ้างกับรัฐบาลได้ ทหารถูกส่งไปยังโรงพยาบาลบางแห่งหลังจากมีรายงานว่าคนงานที่ไม่ได้เข้าร่วมการประท้วงต้องเผชิญกับการกลั่นแกล้งและข่มขู่ แพทย์ทหารยังถูกส่งไปช่วยเหลือในโรงพยาบาลบางแห่งที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด รัฐมนตรีสาธารณสุขกล่าวว่า การเสียชีวิตของผู้ป่วย 4 รายอาจมีสาเหตุโดยตรงจากการนัดหยุดงาน แต่สหภาพแรงงานกล่าวว่า การนัดหยุดงานไม่เคยฆ่าใคร